Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
53 posty 12 komentarzy

Zavissius Niger

Artur Zawisza - absolwent polonistyki i filozofii KUL, poseł na Sejm w latach 2001-07, przewodniczący Komisji Gospodarki oraz tzw. bankowej komisji śledczej, obecnie przedsiębiorca i menedżer oraz współzałożyciel Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek

13 grudnia 2007

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rezolucja "Europa Wolnych Narodów” opublikowana w grudniu roku 2007, tuż przed podpisaniem Traktatu Lizbońskiego, ważny dokument archiwalny pouczający także na przyszłość

 Przedkładamy rezolucję „Europa Wolnych Narodów” w imieniu osób i środowisk dążących do ugruntowania niepodległości Polski i odrzucających Traktat Reformujący Unii Europejskiej.

Celem polityki polskiej winno być strzeżenie suwerenności państwowej i rozwijanie życia narodowego. Niepodległość uzyskana po półwieczu dwóch okupacji została nam dana przez Opatrzność, ale i zadana jako nadawanie kształtu rzeczywistości społecznej i politycznej.

Polacy są wielkim środkowoeuropejskim narodem i mają obowiązek starać się o dobre miejsce Polski w rodzinie narodów europejskich. Współpraca i integracja europejska muszą być budowane na fundamentach sprawiedliwości i solidarności zakorzenionych w kulturze klasycznej i chrześcijańskiej.

Zaprzeczeniem tych zasad są unifikacja instytucjonalna i inwazja ideologiczna naruszające wolność narodów europejskich. Wyrazem tego zaprzeczenia jest Traktat Reformujący Unię Europejską, który wzmacnia negatywne tendencje prawne i moralne w Unii.

Jako polscy patrioci i przekonani Europejczycy nie możemy poprzeć tego Traktatu. Jest on powieleniem głównych rozwiązań już odrzuconej niesławnej pamięci Konstytucji Europejskiej. Zmiany w traktatach unijnych nadal idą w kierunku zwiększania federalizmu kosztem niezawisłości narodowej.

Federalizm ten jest często wehikułem tendencji ideologicznych odrzucających prawo naturalne, a błędnie rozumiejących uprawnienia osób. Prawa wspólnot naturalnych, jakimi są rodzina i naród, nie są w ogóle uwzględnione ani w Traktacie, ani w dołączonej do niego Karcie Praw Podstawowych.

Doceniamy stanowczość rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz stanowisko rządu premiera Donalda Tuska w sprawie Karty Praw Podstawowych. Rzeczpospolita Polska słusznie przystąpiła do tzw. protokołu brytyjskiego ograniczającego jurysdykcję sądów europejskich w aspekcie Karty.

Jednak to znaczące osiągnięcie polityki polskiej nie jest w żadnym razie wystarczające. Głównym problem i zagrożeniem nie jest sama Karta, ale Traktat Reformujący, który ją zawiera. Karta dotyczy spraw indywidualnych, zaś Traktat spraw państwowych. Warunkiem dobrej przyszłości Polski w Europie jest odrzucenie Traktatu godzącego w naszą suwerenność.

Traktat Reformujący zawiera szereg postanowień potwierdzających, wzmacniających i rozszerzających dotychczasowe negatywne tendencje zawarte w Traktacie Ustanawiającym Wspólnoty Europejskie (TWE) oraz Traktacie o Unii Europejskiej (TUE).

 

W zakresie unifikacji instytucjonalnej są to przede wszystkim:

 

- pozatraktatowe i dokonane wyłącznie na mocy deklaracji utrzymanie zasady pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem państwowym bez rozróżniania ustawodawstwa konstytucyjnego
i zwykłego (deklaracja 27 TWE);
- nadanie osobowości prawnej UE jako podmiotowi prawa międzynarodowego (art. 32 TUE);
- zmniejszenie liczby obszarów podejmowania jednogłośnych decyzji i poprzez to ograniczenie prawa veta państw narodowych (poszczególne rozdziały TWE)
- wprowadzenie ponadnarodowego urzędu Przewodniczącego Rady Europejskiej
(Prezydenta UE) o autonomicznych kompetencjach (art. 9b.6 TUE );
- ujednolicenie polityki zagranicznej poprzez stworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa ( art. 9e TUE);
- umieszczenie jednolitej waluty jako zasady ogólnej oraz traktowanie unii gospodarczej
i walutowej jako jednego z celów UE (art. 3.4 TUE);
- nadanie Karcie Praw Podstawowych waloru prawnego równorzędnego Traktatom UE
(art. 6.1 TUE);
- podtrzymanie formuły obywatelstwa Unii nadające UE cechy państwa (art. 17b TWE);
- potwierdzenie zasady wzmocnionej współpracy niektórych państw jako formy presji na pozostałe państwa unijne (art. 10 TUE);
- naruszenie dotychczasowej równowagi europejskiej poprzez wzmocnienie największych państw unijnych w wyniku zniesienia nicejskiego systemu głosowania (art. 9c. 4 TUE)
- internacjonalizacja partii politycznych jako tworów paneuropejskich oderwanych od korzenia narodowego (art. 8a.4 TUE);

 

W zakresie inwazji ideologicznej są to przede wszystkim:

 

- zafałszowanie prawdy o dziedzictwie chrześcijańskim jako fundamencie cywilizacji europejskiej (preambuła TUE);
- sprowadzenie Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich do statusu identycznego ze statusem organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych (art. 15b TWE);
- ujęcie w prawie traktatowym tzw. orientacji seksualnej i zrównanie jej np. z religią
(art. 10 TWE);
- nadanie szczególnego statusu zapobieganiu wyłącznie rasizmowi i ksenofobii rozumianym jako naczelne zagrożenia dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 61.3TWE);

Wzywamy więc zarówno prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i premiera Donalda Tuska do zgłoszenia polskiego sprzeciwu wobec Traktatu. Efekt negocjacyjny osiągnięty przez Prezydenta RP nie jest wystarczający i nie może być zaakceptowany.

Ten stan rzeczy winien być uwzględniony przez Premiera RP i dlatego Rzeczpospolita Polska reprezentowana przezeń nie powinna podpisywać tego Traktatu. Naród polski zapamięta właściwą decyzję i pozostawi ją
w historycznej pamięci.

Apelujemy do miłujących wolność Polaków, do świadomych obywateli Rzeczypospolitej, do naszych rodaków w kraju i zagranicą o poparcie rezolucji „Europa Wolnych Narodów”. Nowy 13 grudnia nie musi się wydarzyć.


Artur Zawisza, przedsiębiorca i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia na Rzecz Swobód Obywatelskich

W imieniu sygnatariuszy:

Jacek Bartyzel, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Adam Biela, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Krystyna Czuba, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Marcin Dybowski, redaktor i wydawca
Wojciech Grochowalski, redaktor naczelny „Kultury i Biznesu”
Jan Maria Jackowski, redaktor i pisarz
Krzysztof Kawęcki, doktor politologii i były wiceminister obrony narodowej
Dariusz Kłeczek, lekarz i członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Stanisław Krajski, doktor filozofii
Andrzej Krzyżański, prezes Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców
Jacek Krzystek, wydawca i działacz narodowy
Stefan Kurowski, profesor ekonomii
Zbigniew Lipiński, publicysta narodowy
Marcin Masny, doktor historii i publicysta
Cezary Mech, doktor ekonomii i były wiceminister finansów
Stanisław Michalkiewicz, redaktor i publicysta
Władysław Motyka, wiceprezes Zawiązku Podhalan
Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Ewa Polak Pałkiewicz, publicystka katolicka
Wojciech Reszczyński, dziennikarz i redaktor
Arkadiusz Robaczewski, prezes Fundacji Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Ryba, doktor historii i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Piotr Skargi
Piotr Spyra, prezes Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”
Bartłomiej Starzec, sekretarz redakcyjny rezolucji
Jan Szczepankiewicz, prezes Krajowego Forum Przedsiębiorczości
Gabriel Turowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

KOMENTARZE

 • Napisz do kolegi partyjnego JK.
  Jarosław Kaczyński czeka na was z tym wnioskiem.
 • ,,WSZYSCY brońmy suwerenności Polski !"
  Warto przypominać tekst rezolucji....a także na przykład postulaty Ligi Polskich Rodzin

  Maciej Giertych

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Maciej_Giertych.jpg

  LPR protestowała przeciwko wejściu Polski do UE.

  Kojarzy się jako partia eurosceptyczna i to winniśmy podtrzymywać.

  Nie oznacza to, że proponujemy wyjście z Unii, skoro większość Polaków jest z obecności w Unii zadowolona.

  Oceniamy jednak, że Unia nie ma przyszłości i proponujemy, by przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu integracji. Wyrażać to winniśmy w następujący sposób:

  a. sprzeciwiać się podatkom unijnym,
  b. nie wprowadzać euro w Polsce,
  c. uznawać nadrzędność decyzji naszego Trybunału Konstytucyjnego jako najwyższej władzy sądowniczej w Polsce, ponad sądami międzynarodowymi,
  d. sprzeciwiać się ograniczaniu kompetencji rządów narodowych,
  e. blokować bezpośrednie relacje regionów z władzami Unii,
  f. opcja wyjścia z UE musi być obecna jako argument w targach o unijne ingerencje.

  oraz np. akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawe Traktatu z Lizbony

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Witold Tomczak

  http://www.rc.fm/files/images/Tomczak%20Witold_3.jpg

  Urszula Krupa

  http://www.trybunalscy.pl/system/files/images/3.thumbnail.jpg

  Zorganizowana w lutym przez eurodeputowanych Urszulę Krupę i Witolda Tomczaka oraz grupę obecnych i byłych parlamentarzystów akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, wspierana również przez "Nasz Dziennik", spotkała się z dużym odzewem ze strony społeczeństwa.

  I choć po kontrowersyjnej decyzji Sejmu, który odmówił obywatelom prawa do samodecydowania na drodze ogólnonarodowego referendum, takie głosowanie się nie odbyło, to jednak autorzy akcji w sobotę z dumą prezentowali kartony wypełnione po brzegi kartami z podpisami poparcia dla idei referendum.

  W sumie zebrano ich ok. 500 tysięcy.

  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20081117&typ=po&id=po25.txt

  ---------------------------------------------------------------------------------

  ,,Wszyscy brońmy suwerenności Polski !"

  Gabriela Masłowska

  http://school.wsksim.edu.pl/images/20071115-02.jpg

  Niektorzy mowia, ze trzeba przekazywac nasze polskie kompetencje w rece Unii, gdyz stanowi to rzekomo "inwestycje w lepsza przyszlosc naszych dzieci i wnukow".

  Uwazam, iz takie stawianie sprawy jest obrazaniem przyszlych pokolen Polakow. Sugeruje sie bowiem, ze ten przyslowiowy wnuk bedzie skrajnym kosmopolita, ktory nie zechce, aby istnialo niepodlegle i suwerenne panstwo polskie.

  W zwiazku z powyzszym apeluje: bronmy suwerennosci naszej Ojczyzny nie tylko dla siebie, ale tez dla naszych dzieci i wnukow! Odrzucmy ten traktat i nie przykladajmy reki do koncepcji, ktorej celem jest likwidacja panstwa polskiego.

  Gabriela Maslowska,
  posel na Sejm RP (PiS)

  http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20080312&typ=my&id=my11.txt
 • Trwa akcja poparcia dla referendum w sprawie wyjścia Polski z UE !
  Wojciech Cejrowski ,,Polska powinna wyjść z UE"

  http://www.radioram.pl/img//articles/1234353245-366.jpg

  ,,Przed referendum unijnym zachęcałem rodaków, by głosowali na ,,nie”

  Teraz zachęcam, by Unię rozwalać od środka i by z niej wystąpić

  Wcale nie muszę mieć racji, ale jeśli mnie moja Ojczyzna obchodzi, to powinienem swoje racje zgłaszać do publicznej debaty.

  Nie powinienem siedzieć cicho."

  Wojciech Cejrowski *

  http://www.klubypatriotyczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=330:wywiad-z-wc&catid=22:aktualnoci

  * Wojciech Daniel Cejrowski (ur. 27 czerwca 1964 w Elblągu) – polski dziennikarz, satyryk, podróżnik, autor książek i publikacji prasowych, publicysta katolicki, kierownik artystyczny biblioteki Poznaj Świat.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Cejrowski

  ------------------------------------------------------------------------------------

  http://www.orestesklosowicz.pl/wp-content/uploads/2011/05/flaga_polska_x2.jpg

  Uwaga !

  Na portalu internetowym http://www.petycjeonline.pl/

  pojawiła się petycja w sprawie zorganizowania referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej !

  Jeżeli ktoś chce, może się podpisać

  http://www.petycjeonline.pl/petycja/referendum-w-sprawie-wystapienia-polski-z-ue/461/3feebeb2388b910c265469ea1c18a416
 • Posłanka Masłowska ,,Czy za 10 lat Polska wyjdzie z UE ?"
  16 grudnia 2011 roku - Komisja do spraw UE, sejm RP

  ---------------------------------------------------------------------------------

  http://school.wsksim.edu.pl/images/20071115-02.jpg

  Niestety z uwagi na to, że plik jest niepelny nie ma tak zarejestrowanej wypowiedzi posłanki Masłowskiej ale jest odpowiedź ministra Sikorskiego.

  Widać, że wstrząsnego nim i to ostro.

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=601B463D84AD4555C1257965004F0BB8

  (odpowiedź ministra od godz. 10.27)
 • ,,A właściwie które banki są polskie ?"
  Oświadczenia.

  Poseł Gabriela Masłowska:

  http://m2.naszdziennik.pl/17,a515236ee3575d602750e6cf38dca60004012cfb.jpg

  Ponad 7 lat temu, 15 czerwca 2004 r. na forum Komisji Finansów Publicznych przedstawiłam zarys programu gospodarczego* mogącego stanowić jedną z możliwych alternatyw w stosunku do koncepcji wejścia Polski do strefy euro.

  Proponowałam wówczas, aby zamiast likwidować złotego, spróbować postawić na wykonanie szeregu zadań.

  Nie chcę tu wchodzić w szczegóły tego programu, każdy, kto chce, może się z tym programem zapoznać na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  W tym momencie zaznaczam tylko, że jednym z elementów tego programu był postulat podejmowania działań zmierzających do odzyskania, utrwalenia i umocnienia polskiej własności w sektorze bankowym funkcjonującym na terenie naszego kraju.

  Aby jednak mówić o potrzebie zmian własnościowych w sektorze bankowym, warto najpierw zastanowić się nad tym, jak ta struktura faktycznie wygląda.

  W związku z powyższym jako posłanka na Sejm pragnę skierować postulat do nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Andrzeja Jakubiaka.

  Na stronie komisji można znaleźć różne dane i analizy**. W dziale ˝Opracowania˝ w sekcji ˝Sektor bankowy˝ znajdują się raporty i opracowania.

  W ramach raportów i opracowań w latach 2000-2006 ukazywały się raporty o sytuacji finansowej banków. Z kolei w latach 2007-2011 ukazywały się tzw. raporty o sytuacji banków.

  I teraz proszę zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę między oboma rodzajami raportów.

  Otóż w raportach o sytuacji finansowej banków na końcu każdego takiego raportu znajdowały się ważne tabele i zestawienia statystyczne, wśród których, i to jest bardzo ważne, można było znaleźć szczegółową listę banków w Polsce według stanu na koniec poprzedniego roku.

  Uwaga, banki były odpowiednio pogrupowane. Przykładowo w raporcie z 2000 r. zaprezentowano dane o bankach za rok 1999, w zestawieniu dokonano podziału banków na kilka grup.

  Grupa pierwsza obejmowała banki z przewagą kapitału polskiego.

  W ramach tej grupy wyróżniono podgrupę banków z przewagą kapitału państwowego oraz podgrupę banków z przewagą kapitału prywatnego.

  W ramach tej ostatniej podgrupy dodatkowo wyróżniano segment banków regionalnych i zrzeszających.

  Grupa druga obejmowała banki z przewagą kapitału zagranicznego. W ramach tej grupy wyróżniano podgrupę oddziałów banków zagranicznych, podgrupę spółek akcyjnych ze 100-procentowym udziałem inwestorów zagranicznych, podgrupę spółek akcyjnych z większościowym udziałem inwestorów zagranicznych oraz podgrupę spółek akcyjnych pośrednio kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych. W ramach każdej grupy, podgrupy oraz segmentu wymieniano listę konkretnych banków.

  To były bardzo ważne informacje.

  Takie szczegółowe dane zawarte były w raportach o sytuacji finansowej banków wydawanych w latach 2000-2006, obejmujących dane z lat 1999-2005. Co ciekawe, powyższe dane znalazły się również w raporcie o sytuacji banków z 2007 r. obejmującym dane z 2006 r.
  Natomiast od raportu o sytuacji banków z 2008 r. zawierającego dane za rok 2007 takich szczegółowych list już niestety nie ma.

  Bardzo ich brakuje.

  Z tego powodu zwracam się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, aby w obecnie publikowanych raportach o sytuacji banków powrócić do dobrej tradycji publikowania takich szczegółowych list banków wraz z podziałem na poszczególne grupy, podgrupy i segmenty.

  Kiedy w prywatnych rozmowach Polaków dyskutujemy na tematy związane z funkcjonowaniem banków, pada często pytanie: ,,A właściwie które banki są polskie?”

  Z tego powodu byłoby dobrze, aby strona internetowa KNF stanowiła dobrą pomoc dla naszych obywateli w odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=3&dzien=2&wyp=205&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=236


  *Chodzi o posiedzenie Komisji Finansów Publicznych na którym Pani poseł Gabriela Masłowska (Liga Polskich Rodzin) zaprezentowała program alternatywy wobec koncepcji wejścia Polski do strefy euro

  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/9B3468A4074C98E8C1256ECA004A8DF0?OpenDocument


  ** chodzi o ten link

  http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html
 • Na pohybel szmatom !!!
  Na pohybel szmatom !!!
 • Wszyskiego najgorszego szmatom w Nowym Roku !!!
  Wszyskiego najgorszego szmatom w Nowym Roku !!!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031